Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016

Đăng lúc: 13:59:57 02/11/2016 (GMT+7)

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT (Ban hành theo thông tư số 11/2014 ngày 18/04/2014) của Bộ GD&ĐT.

 SỞ GD&ĐT THANH HÓA                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Tĩnh Gia 2                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 01 /TG2-TS10

v/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT

         năm học 2015 - 2016

 

 

                   Kính gửi- Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tĩnh Gia;

                                 - UBND các xã và Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

 

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT (Ban hành theo thông tư số 11/2014 ngày 18/04/2014) của Bộ GD&ĐT.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục được Sở GD&ĐT Thanh hóa giao cho trường THPT Tĩnh Gia 2 năm học 2015 - 2016.

- Thực hiện theo công văn số 719/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 04/5/2015 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016.

Trường THPT Tĩnh Gia 2 xây dựng và thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 của nhà trường, cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển: Thi tuyển.

2. Thời gian thi, môn thi, đề thi:

a. Thời gian thi:  Ngày 21, 22 tháng 7 năm 2015.

b. Môn  thi: Học sinh thi ba môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và môn Ngoại ngữ (tính điểm hệ số 1).

c. Đề thi: Đề thi ra trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS. Đề thi in tới thí sinh. Trong một phòng thi, mỗi môn thi có hai đề thi (A, B) mức độ tương đương. Thí sinh chỉ làm một trong hai đề do giám thị phòng thi phát.

14 giờ ngày 20/7/2015 thí sinh đến trường THPT TĨNH GIA 2 để xem SBD, phòng thi và học quy chế thi.

(Từ ngày 12/7/2015 Thí sinh có thể xem số báo danh, phòng thi trên Website của nhà trường: http://www.thptinhgia2.edu.vn/ hoặc tại các trường THCS)

 

 

 

 

3. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ phát đề

Thời điểm tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

21/7

Sáng

Toán

7h 40

7h 45

120 phút

Chiều

Ngoại ngữ

14h 25

14 h30

60 phút

22/07

Sáng

Ngữ Văn

7h 40

7h 45

120 phút

 

 

 

 

 

 

- Thông báo kết quả: Ngày 29/7/2015 Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi gửi về xã, các trường THCS và trên Website của trường THPT Tĩnh Gia 2.

- Nhận đơn xin phúc khảo và khiếu nại (nếu có): Từ ngày 01 đến ngày 03/8/2015.

4.  Phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Phạm vi tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS đóng trên địa bàn 12 xã phía Bắc Tĩnh Gia căn cứ vào lực học và điều kiện địa lý để đăng ký dự thi cho phù hợp.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 lớp (420 học sinh).

5. Đối tượng dự thi.

a. Là người đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS, trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi (tính từ năm sinh đến năm 2015);

b. Các đối tượng được phép cao hơn so với độ tuổi quy định:

+ Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người Việt Nam ở nước ngoài về nước;

+ Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hoá học, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước.

c. Trường hợp học trước tuổi: Người học được cấp có thẩm quyền cho phép học trước tuổi, học vượt lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép.

6. Đối tượng được tuyển thẳng, hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

a. Đối tượng được tuyển thẳng vào THPT:

- Học sinh trường PTDTNT đã tốt nghiệp THCS (chỉ áp dụng với những học sinh chính thức đã được Sở phê duyệt).

- Học sinh là người dân tộc rất ít người (Thanh Hóa không có 9 dân tộc này);

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

b.  Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên:

Sở quy định điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT như sau:

- Nhóm đối tượng 1: cộng 3 điểm;

- Nhóm đối tượng 2: cộng 2 điểm;

- Nhóm đối tượng 3: cộng 1 điểm.

c. Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích:

- Học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao do sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức:

+ Giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2.0 điểm;

+ Giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1.5 điểm;

+ Giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1.0 điểm.

Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất.

- Học sinh được cấp chứng chỉ nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổchức:

 + Loại giỏi: cộng 1.5 điểm;

 + Loại khá: cộng 1.0 điểm;

 + Loại trung bình: cộng 0.5 điểm;

Số điểm được cộng thêm cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích, tối đa không quá 5 điểm. 

7. Hồ sơ dự thi:

- Đơn xin dự thi vào lớp 10 (có dán ảnh 3x4 theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT quy định).

          Những người tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào Đơn xin dự thi.

- Học bạ THCS (bản chính).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS; hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự thi do cơ sở giáo dục cấp (khi được vào học chính thức phải hoàn chỉnh hồ sơ).

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (cấp Huyện).

- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS  xác nhận)..

- Hồ sơ ĐKDT mua tại trường THPT Tĩnh Gia 2 với giá 2000đ/1bộ

8. Địa điểm và thời gian đăng kí dự thi:

a. Địa điểm đăng ký: Tại trường THPT Tĩnh Gia 2 

b. Thời gian đăng ký:

+ Từ ngày 15/6/2015: Mua hồ sơ ĐKDT tại trường THPT Tĩnh Gia 2.

+ Từ ngày 05/7/2015 đến 17giờ 00 ngày 07/7/2015: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT Tĩnh Gia 2 

+ Từ ngày 17giờ00 ngày 07/7/2015 đến 17giờ00 ngày 08/7/2015: Nhà trường sẽ thông báo công khai trên thông tin đại chúng, bảng tin và website của trường: Tổng số hồ sơ đăng kí dự thi để học sinh muốn thay đổi nguyện vọng sẽ rút hồ sơ ĐKDT tại trường và nộp vào trường khác. Nhà trường thu nhận hồ sơ ĐKDT bổ sung. 

+ Chốt danh sách đăng kí dự thi lúc 17giờ ngày 08/7/2015.

9. Kinh phí tuyển sinh: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo  Thanh Hóa: 

          - Đăng ký dự thi:  35.000 đ/môn (ba lăm ngàn đồng), 105.000đ/3 môn (một trăm linh năm ngàn đồng)

         - Phí phúc khảo bài thi: 20.000đ/môn

                                                             Tĩnh Gia, ngày 10  tháng 6 năm 2015

                                                                      CHỦ TỊCH HĐT - HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 

 

 

 

                                                                             VŨ THỊ THANH VÂN